ชมรมโฟร์คลิฟท์ (Forklift) ประเทศไทย

Hotline : 08-1920-8874 คุณคณน, 08-1996-0831 คุณชาตรี

AFEG 7th 2017 THAILAND

ASEAN FORKLIFT ENTREPRENEUR GOLF

20-23 September 2017, Prachuap Khiri Khan

AFEG 7th 2017 (ASEAN FORKLIFT ENTREPRENEUR) THAILAND

AFEG 7th 2017 (ASEAN FORKLIFT ENTREPRENEUR) THAILAND

AFEG 7th 2017 (ASEAN FORKLIFT ENTREPRENEUR) THAILAND โดยชมรมโฟร์คลิฟท์ (FORKLIFT) ประเทศไทย ครั้งนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจากหลายประเทศ ประเทศไทย, ประเทศสิงคโปร์, ประเทศลาว, ประเทศเวียดนาม, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศพม่า, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศฮอลแลนด์ (เนเธอร์แลนด์)

Partner